top of page

ARTIST BY ARTQUEEN

ArtQueen har ett stall av konstnärer som rekommenderas för din nästa utställning på företaget, hotell, sjukhus, butik, konstförening. Självklart så finns där ett bredare register med flera representerade konstnärer både inom textil, smide, installationer, mix media. 

 

 

Viktiga förutsättningar som gäller för alla konstnärer som representeras på ArtQueens hemsida.

 

Det är viktigt att du som Konstnär tar del av denna information så att inga missförstånd eller oklarheter råder mellan oss som samarbetspartner. ArtQueen representerar dig som konstnär ute på företag, hotell, restauranger etc. samt håller föredrag om dig och din konst på konferenser, företagsträffar, möten med kommuner, turistbyråer osv.

 

En del av företagen skriver kontrakt med ArtQueen och vill då naturligtvis vara ensamma om att just visa din konst på detta företag. I detta fall är det av yttersta vikt att det förblir exklusivt och unikt med din representation på deras företag och de vill naturligtvis inte se att du även visar din konst på t.ex. hotellet intill. 

 

Därför är det viktigt att veta följande:

När du bokar upp dig på resp. plats så måste du vara införstådd med att du inte kan ställa ut på en liknade eller konkurrerande plats intill uppdragsgivaren.

Med liknande plats menas restauranger, hotell eller annan typ av liknade företagsverksamhet.

 

Om du som Konstnär blir inbjuden till en annan utställning i samma stad som Artqueen representerar dig, och du redan har en pågående utställning med Art Queen, så ber vi dig kontakta Rebecca Salomonsson, VD på Art Queen för
mer information.

 

Gallerier, jurybedömda utställningar, samlingsutställningar med konstföreningar etc. räknas inte in i denna kategori.

 

Inför varje ny utställning där du representeras av Artqueen skickas det ut ett avtal där dessa ovanstående villkor måste godkännas och överlämnas till Artqueen senast på dagen för inlämning av dina konstverk.

Artqueen förbehåller sig rätten att avbryta samarbete med konstnärer vars konstverk innehåller stötande/diskriminerande/rasistiska och dylika symboler och/eller texter.


Vid övriga frågor angående villkoren vänligen kontakta Rebecca Salomonsson, VD Artqueen, tel: 0768 - 96 40 10

 

bottom of page